//
you're reading...
Finans Üzerine

UFRS 17’ye Özel İlk Sözlük Denemesi

2017 yılına güle güle derken, UFRS 17’e özel ilk sözlük denemesi genç bir meslektaşımızdan geldi.

Sanki gizli bir sırra ermiş ama kimseyle paylaşmaya niyetli olmayanlara inat bu Blog gerçekleri paylaşmaya devam edecek…


 

Terim Türkçe Karşılık Önerileri Tanım / Örnek (Kapsam)
General Measurement Model i.e.Building Block Approach (BBA) Genel Model /
Genel Ölçüm Yöntemi
Sigorta sözleşmelerinden doğan yükümlülükleri (LRC veya LIC), kar veya zararı hesaplamak için esas alınacak yöntemdir:
1. sözleşmeden doğan her türlü nakit giriş ve çıkışlarının olasılık ile ağırlıklandırılmış beklenen değeri,
2. paranın zaman değerini yansıtan iskonto etkisi,
3.finansal olmayan risklerden kaynaklanan nakit akışlarının tutarı ve zamanlaması hakkındaki belirsizlik için hesaplanan Risk Düzeltmesi (Risk Adjustment)
4. sözleşme hizmet marjı
(Tüm sigorta sözleşmeleri)
Premium Allocation Approach (PAA) Prim Dağılımı/Dağıtımı Yaklaşımı /
Prim Tahsis Yöntemi /
Prim Dağıtım Modeli
İşletme genel ölçüm yöntemi yerine basitleştirilmiş prim tahsis yöntemini kullanabilir. Bu modelin kullanılabilmesi için iki koşuldan birinin sağlanması aranacaktır:
1. sözleşmelerin bir yıl ya da daha kısa vadeli olması veya
2. hesaplanan yükümlülüğün Genel Ölçüm Yöntemi ile elde edilecek yükümlülük ile yakın sonuçlar vermesi
Ancak portföyde zarar eden sözleşme grubunun olması durumunda, zarar tutarı, Genel Ölçüm Yöntemi esas alınarak belirlenmelidir. Regülatör tarafından koyulan bir kısıt nedeniyle zarar eden bir grup sözleşme olması durumunda, ayrıca ‘zarar eden’ sözleşme olarak gruplanması gerekmez.
Variable Fee Approach (VFA) Değişken Ücret Yaklaşımı /
Değişken Fiyat Modeli
Bu ölçüm modelinin kullanılabilmesi için standartta yer alan şartların sağlanması gerekmektedir. Ancak temelde şirketin gelirlerinin, yatırım gelirlerinden elde edilen getiriye de bağlı olması durumunda gelir, verilen bir hizmet karşılığında elde edilen değişken ücret olarak sınıflandırılacaktır. Örn: Kar paylaşımlı sigorta sözleşmeleri
Accounting mismatch Muhasebe uyuşmazlığı Ekonomik koşullardaki değişiklikler varlık ve yükümlülükleri aynı oranda etkilemesine rağmen, defter değerleri bu değişikliklere aynı şekilde tepki vermediği zaman oluşan fark (farklı ölçümleme yöntemleri sebebiyle)
Entity’s share İşletmenin payı Doğrudan katılım özelliğine sahip sözleşmelerde sigorta şirketinin yatırım getirilerindeki payı
Comprehensive income Kapsamlı gelir Kâr veya zarar dahil kapsamlı gelirin toplamı
Contractual Service Margin (CSM) Sözleşme Hizmet Marjı Kazanılmamış kâr / Sigorta sözleşmelerinde sunulan hizmetler karşılığında elde edilmesi beklenen kar
Economic mismatch Ekonomik uyuşmazlık Varlık ve yükümlülüklerin değerleri ekonomik koşullardaki değişikliklere farklı tepki gösteriyorsa ortaya çıkan farktır.
Existing insurance accounting practices Mevcut sigorta muhasebesi uygulamaları IFRS 4 bir geçiş standardı olmakla birlikte, şirketlerin sigorta sözleşmelerini muhasebeleştirmesi için benimsediği mevcut politikalar korunmuştur. IFRS 4, sigorta poliçelerinin tanımlanması ve ölçülmesi açısından belirli kurallar koymadığı için, IFRS standartlarını uygulayan çoğu şirket sigorta sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde yerel muhasebe standartlarına göre hareket etmiştir.
Experience adjustment Beklenen ile gerçekleşen arasındaki fark için yapılan düzeltmeler Dönemin başında beklenen nakit akışları tahminiyle gerçekleşen nakit akışları arasındaki fark
Fulfilment cash flows Risk düzeltmesi dahil gelecekteki net nakit akışlarının (girdi ve çıktı) bugünkü değeri Olasılıklı ağırlıklandırılmış nakit akışlarının iskonto edilmiş bugünkü beklenen değeri ile risk düzeltmesi toplamı
Group of insurance contracts Sözleşme Grubu (gruplama düzeyi) Birlikte yönetilen benzer risklerin aynı portföyde gruplandırılmasını takiben, en fazla bir yıl arayla üretilen sigorta sözleşmeleri portföyünün aşağıdaki özelliklere göre gruplara ayrılması:
Genel ölçüm yöntemi sonucu;
* negatif kar hesaplanan, ‘zarar eden’ sözleşmeler
* önemli ölçüde zarar etme riski olmayan kârlı sözleşmeler
* diğer sözleşmeler
In-force business Yürürlükteki işler/sözleşmeler Şirketin riskinin devam ettiği/şirketin riski taşıdığı sigorta sözleşmeleri; yürürlükteki sözleşmeler
Insolvency Tasfiye/İflas Sigorta şirketinin sigortalıya karşı yükümlülüklerini ödeyememe hali
Insurance contract Sigorta sözleşmesi Gelecekteki belirli bir kesin olmayan olayın (sigorta konusu olay), finansal riskler dışında, sigortalıyı olumsuz bir şekilde etkilemesi halinde sigortalıya tazminat ödemeyi kabul ederek bir tarafın (sigortacı) diğer taraftan (sigortalı) önemli bir sigorta riskini kabul ettiği sözleşme.
Insurance revenue Sigortacılık faaliyetinden elde edilen gelirler / sigortacılık gelirleri Sigorta şirketinin, bir sigorta sözleşmesi kapsamında verilen hizmetler karşılığında ilgili dönemde muhasebeleştirdiği gelir
Insurance contracts with direct participation features Direk katılım özelliği içeren sözleşmeler Değişken ücret yaklaşımının aşağıdaki şartlara göre uygulanabileceği sigorta sözleşmeleridir:
a) sözleşmede açık bir şekilde belirlenmiş bir varlık havuzuna iştirak edilmeli
b) gelecekteki gerçeğe uygun değer kazanımlarının önemli bir kısmı sigortalıya ödenmeli
c) sigortalıya yapılacak ödemelerin değişimi önemli ölçüde varlığın gerçeğe uygun değerindeki değişimine bağlı olmalı
Modified retrospective approach Basitleştirilmiş retrospektif yaklaşım IFRS 17’ye geçişte, ilk bilanço tarihi itibarıyla kazanılmamış kârı (CSM) hesaplamak için kullanılan yöntem
(parag. C6-C8)
National GAAP Ulusal/Yerel muhasebe standartları Ulusal ölçüde kabul görmüş muhasebe standartları
Non-GAAP measures Standardı olmayan muhasebe uygulamaları IFRS veya ulusal muhasebe standartlarının öngörmediği uygulamalar
Other comprehensive income Diğer kapsamlı gelir/gider Bilançoda özkaynaklar altında geçmiş yıl kar/zarar hesabı
Participation feature Katılım özellikleri Sigorta sözleşmesinde sigortalıya sigorta korumasının yanı sıra riskleri ve teminatları paylaşma imkanı veren özellik
Portfolio of insurance contracts Sigorta sözleşmeleri portföyü Benzer riskleri kapsayan ve birlikte yönetilen sigorta sözleşmeleri
Risk adjustment Risk düzeltmesi Nakit akışlarının tutarı ve zamanlaması ile ilgili finansal olmayan risklerden kaynaklanan belirsizlik için hesaplanan marjdır.
Solvency II Sermaye Yeterliliği II Gereken sermaye tutarını ölçümleyen düzenleme
Underlying item Bağlı Varlık Sigorta şirketi ve sigortalı arasında paylaşılabilen ve yatırım getirisi sağlayan depozit, tahvil, hisse veya mülk gibi unsurlar
US GAAP ABD GAAP ABD Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları
Liability of Remaining Coverage Sözleşmenin gelecek hizmeti için yükümlülükleri Sözleşmenin rapor tarihinden sonraki süresi için hesaplanan yükümlülük tutarı
Liability of Incurred Claims Sözleşmenin geçmiş hizmeti için yükümlülükleri Sözleşmenin rapor tarihinden önceki süresi için hesaplanan yükümlülük tutarı; gerçekleşmiş ancak henüz ödenmemiş hasar yükümlülükleri

Yazar: HoneyComb

Reklam

Tartışma

UFRS 17’ye Özel İlk Sözlük Denemesi’ için 2 yanıt

  1. Merhabalar “direkt katılım” özelliği tam olarak nedir acaba ?

    Beğen

    Posted by tugba | 5 Eylül 2018, 09:12

Trackbacks/Pingbacks

  1. Geri bildirim: UFRS 17’ye özel ilk sözlük denemesi - Sigorta Dünyası - 4 Temmuz 2018

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

İletişim

E-Posta: aktuerdunyasi@gmail.com
Twitter: aktuerdunyasi
Web: www.aktuerdunyasi.com

Bu blogu takip etmek ve yeni gönderilerle ilgili bildirimleri e-postayla almak için e-posta adresinizi girin.

Diğer 1.103 aboneye katılın

Blog İstatistikleri

  • 126.403 tıklama
Follow Aktüer Dünyası on WordPress.com
%d blogcu bunu beğendi: